Onze opdrachten

AM/FM specialiseert zich op het gebied van bedrijfsvoering van middelgrote en grote organisaties in de non-profit en profit sector. De opdrachten verricht AM/FM binnen het onderwijs, de gezondheidszorg, de welzijnssector en commerciële bedrijven.

AM/FM is specialist op het gebied van Facilitair Management, HRM en Financiën. Bij AM/FM zijn wij van mening dat het optimaal functioneren van deze bedrijfsprocessen een direct positief effect heeft op het resultaat en de core-business van uw organisatie.

AM/FM biedt een breed scala van diensten aan. Of het nu gaat om een langdurige interim management traject, projectmanagement of "slechts" een eenmalig coachingsgesprek. Bij AM/FM vinden wij het om te beginnen belangrijk om op juiste wijze invulling te geven aan uw vraagstelling op het gebied van bedrijfsvoering.

Onderstaande voorbeelden van recente opdrachten geven een indruk van de diversiteit van AM/FM.

  • Herinrichting van de ondersteunende diensten van een stichting voor primair onderwijs: functioneren als adviseur van een scholencombinatie van 18 scholen in het primair onderwijs in Amsterdam.
  • Projectleider landelijk project onderwijs en bedrijfsleven in de horeca HorecaVakPunt: verantwoordelijk voor het gehele project inclusief de landelijke implementatie van de ontwikkelde methodiek in bedrijfsleven en horecaonderwijs (zie ook horecavakpunt.nu).
  • Interim directeur landelijk installatiebedrijf: het doel van deze opdracht was het aanbrengen van een duidelijke structuur in de vestigingen en het implementeren van twee belangrijke bedrijfssystemen.
  • Bouwbegeleiding en bouwmanagement van diverse grootschalige projecten in de profit en non profit sector
  • Opzetten afdeling Facilitaire Zaken van een welzijnsorganisatie: de focus richt zich met name op het beheer van 40 accommodaties en voorbereiding en realisatie van meerdere nieuwbouwprojecten en het opzetten van een beheersorganisatie in multifunctionele accommodaties.
  • Regionaal Opleidingscentrum in de regio Rotterdam: voor één van de grootste ROC's in Nederland advieswerkzaamheden uitgevoerd en leidinggevende interim management functies vervuld op het gebied van centraal georganiseerde ondersteunende dienstverleningstaken.
  • Advisering Provincie: het adviseren van een provincie op het gebied van strategische aankopen en inrichting adviezen van de ondersteunende dienst.
  • Het voorbereiden en uitvoeren van grootschalige (Europese) aanbestedingsprocessen voor de inkoop van goederen en diensten.

Bent u geïnteresseerd hoe AM/FM ook voor uw organisatie van toegevoegde waarde kan zijn tijdens een reorganisatie of organisatieontwikkelingstraject?
Of hoe vakkundig we te werk gaan met vraagstukken over de organisatie en inhoud van uw bedrijfsvoering en beheerstaken?

Bel voor een afspraak Miranda van Heesch
Tel.: 0418 653 903
Mobiel: 06 55784523
of mail: mirandavanheesch@am-fm.nl